ธิดาโคบาล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒๕๕๔

ธิดาโคบาล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒๕๕๔

ธิดาโคบาล ๒๕๕๔ น.ส.สุภาพร มะลิซ้อน(น้องต้นฝ้าย) หมายเลข ๑๓
รองอันดับ ๑ น.ส.อาทิตยา คุณนะลา(น้องอาร์ม) หมายเลข ๑๑
รองอันดับ ๒ น.ส.ณัฏฐา อินทรวงศ์(น้องเด) หมายเลข ๑๗

ขวัญใจชาวฟาร์ม น.ส.อาทิตยา คุณนะลา(น้องอาร์ม) หมายเลข ๑๑
ชุดคาวบอยยอดเยี่ยม น.ส.อาทิตยา คุณนะลา(น้องอาร์ม) หมายเลข ๑๑
ขวัญใจธิดาโคบาล หมายเลข ๓๑

ขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลโดย คุณ กบกระโดด@ประจวบ และน้องป๋วย

Copyright © 2011 Thaimiss.com · All rights reserved · MOD Designed by C@nDyM@N
Powered by WordPress