นางสาวไทย 2557 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

นางสาวไทย 2557 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

นางสาวไทย 2557 นางสาววิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์

รองอันดับที่ 1 นางสาวพิมพ์ชนก จิตชู

รองอันดับที่ 2 นางสาวเสาวลักษม์ ไชยศิริธัญญา

รองอันดับที่ 3 นางสาวพัชรวรรณ หุตะเศรณี

รองอันดับที่ 4 นางสาวอาทิมา เนตรทิพย์

Copyright © 2014 Thaimiss.com · All rights reserved · MOD Designed by C@nDyM@N
Powered by WordPress