ธิดาช้างน้ำผึ้ง(ธิดาช้าง สาวประเภทสอง) ๒๕๕๗ ประเพณีสงกรานต์บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

ธิดาช้างน้ำผึ้ง(ธิดาช้าง สาวประเภทสอง) ๒๕๕๗
ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ
คืนวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

ธิดาช้างน้ำผึ้ง ๒๕๕๗ คมสัน ยาโตปมา(ต้องตา) หมายเลข ๑๑
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ภูมิรพี อึ้งอมรบุณย์(ฟองเบียร์) หมายเลข ๕
รองชนะเลิศอันดับ ๒ กัณธัศ แดงพันธ์ หมายเลข ๒๑
รางวัลเฮฟวีเวท ปรเมศ วงษ์ตรี หมายเลข ๒
ขวัญใจประชาชน ณภัชชา เสริมเสนาบุญ หมายเลข ๑๒

ขอบคุณภาพถ่ายโดย คุณอานนท์

Copyright © 2014 Thaimiss.com · All rights reserved · MOD Designed by C@nDyM@N
Powered by WordPress